Vrije tuinen

Voordat u het aanvraagformulier inclusief invult willen we u graag wijzen op het volgende; Samen met medetuinders bent u verantwoordelijk voor het complex waar u tuiniert en daarom hebben we een aantal regels.  De eventuele heg en/of slootkant, de paden bij de tuin, de tuin zelf én de algemene ruimten moeten goed worden onderhouden.  3 keer per jaar worden alle tuinen gecontroleerd door de keuringscommissie.
Tuinders worden geacht 2x per jaar deel te nemen aan de “werkdagen” (10.00uur-14.00uur).
Deze uren worden besteed aan het onderhoud van algemeen groen, ruimten en overig onderhoud.

Ook vragen wij u zich in te zetten voor vrijwilligerswerk voor de vereniging.

Medetuinders.

Indien u als huurder de tuin in gebruik neemt met een medetuinder die niet op hetzelfde adres als u woont dan dient de tuingenoot ook lid te worden van de vereniging en de contributie van €15 te betalen.  Graag op het aanvraagformulier de naam en adres van uw eventuele tuingenoot vermelden.

Ik wil graag een tuin huren……hoe gaat dat in zijn werk.

Momenteel zijn alle tuinen verhuurd en kunt u uw gegevens achterlaten via het aanvraagformulier. Inschrijven in zeker zinvol omdat er soms opeens veel mutaties ontstaan.

Onze vereniging heeft 4 lokaties t.w. Herenweg (achter pannenkoekenhuis De Konijnenberg) , Leidsevaartweg, Dr.Schaepmanlaan en Manpadslaan.

Nieuwe huurders betalen eenmalig 5 euro administratiekosten. Daarnaast moet je lid worden/blijven van de Vereniging, 15 euro per jaar ongeacht welke maand je start met tuinieren.
De huurprijs per m2 tuin bedraagt € 0,55ct
Vast bedrag borg: € 75 (ongeacht het aantal m2)

Voorbeeld: u huurt een tuin van 85m2
Huurkosten per jaar bedragen dan: €46,75 plus contributie € 15, totaal € 61,75
De borg van €75 krijgt u terug nadat u de tuin voor 1 november hebt opgezegd en voor 31 december oplevert volgens het tuinreglement.
Lidmaatschap en tuinhuur worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Indien U geïnteresseerd bent in het huren van een tuin, stuur dan uw gegevens en motivatie naar AANVRAAGFORMULIER

—————————————————————-

Complex Manpadslaan plattegrond
Tuinnummer           M²             Huur per jaar

—————————————————————-

Complex Herenweg plattegrond
Tuinnummer           M²             Huur per jaar

—————————————————————-

Complex Leidsevaart plattegrond
Tuinnummer           M²             Huur per jaar

—————————————————————-

Complex dr. Schaepmanlaan plattegrond
Tuinnummer           M²              Huur per jaar

—————————————————————-

Laatst bijgewerkt op 25-01-21