Vrije tuinen

 

Voordat u het aanvraagformulier inclusief motivatie invult willen we u graag wijzen op het volgende; Samen met medetuinders bent u verantwoordelijk voor het complex waar u tuiniert en daarom hebben we een aantal huisregels.  De eventuele heg en/of slootkant, de paden bij de tuin, de tuin zelf én de algemene ruimten moeten goed worden onderhouden.  3 keer per jaar worden alle tuinen gecontroleerd door de keuringscommissie.
Tuinders worden geacht 2x per jaar deel te nemen aan de “werkdagen” (10.00uur-14.00uur).
Deze uren worden besteed aan het onderhoud van algemeen groen, ruimten en overig onderhoud.

Ook vragen wij u zich in te zetten voor vrijwilligerswerk voor de vereniging.

Medetuinders.

Indien u als huurder de tuin in gebruik neemt met een medetuinder die niet op hetzelfde adres als u woont dan dient de tuingenoot ook lid te worden van de vereniging en de contributie van €15 te betalen.  Graag de gegevens van uw medetuinder doorgeven bij de ledenadministratie.

Ik wil graag een tuin huren……hoe gaat dat in zijn werk.

Onze vereniging heeft 4 lokaties t.w. Herenweg (achter pannenkoekenhuis De Konijnenberg) , Leidsevaartweg, Dr.Schaepmanlaan en Manpadslaan.

Nieuwe huurders betalen eenmalig 5 euro administratiekosten. Daarnaast moet je lid worden/blijven van de Vereniging, 15 euro per jaar ongeacht welke maand je start met tuinieren.
De huurprijs per m2 tuin bedraagt € 0,55ct
Vast bedrag borg: € 75 (ongeacht het aantal m2)

Voorbeeld: u huurt een tuin van 85m2
Huurkosten per jaar bedragen dan: €46,75 plus contributie € 15, totaal € 61,75
De borg van €75 krijgt u terug nadat u de tuin voor 1 november hebt opgezegd en voor 31 december oplevert volgens het tuinreglement.
Lidmaatschap en tuinhuur worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Indien U geïnteresseerd bent in het huren van een tuin, stuur dan uw gegevens en motivatie naar AANVRAAGFORMULIER

—————————————————————-

Complex Manpadslaan plattegrond
Tuinnummer           M²             Huur per jaar

—————————————————————-

Complex Herenweg plattegrond
Tuinnummer           M²             Huur per jaar

—————————————————————-

Complex Leidsevaart plattegrond
Tuinnummer           M²             Huur per jaar

—————————————————————-

Complex dr. Schaepmanlaan plattegrond
Tuinnummer           M²              Huur per jaar

—————————————————————-

Laatst bijgewerkt op 23-11-21