Tuin huren

AL ONZE TUINEN ZIJN VERHUURD EN WIJ HEBBEN EEN STOP VOOR INSCHRIJVINGEN OP DE WACHTLIJSTEN

Inleiding

Voordat u het aanvraagformulier invult willen we u graag wijzen op het volgende; Samen met medetuinders bent u verantwoordelijk voor het complex waar u tuiniert en daarom hebben we een aantal regels.
De eventuele heg en/of slootkant, de paden bij de tuin, de tuin zelf én de algemene ruimten moeten goed worden onderhouden.
4 keer per jaar worden alle tuinen gecontroleerd.
Tuinders zijn daarnaast verplicht 2x per jaar deel te nemen aan de “werkdagen” (10.00uur-14.00uur).
Deze uren worden besteed aan het onderhoud van algemeen groen, ruimten en overig onderhoud.

Ook vragen we u zich in te zetten voor vrijwilligerswerk voor de vereniging

De vereniging houdt 1x per jaar in maart een ledenvergadering

Medetuingenoten

Indien u als huurder de tuin in gebruik neemt met een tuingenoot die niet op hetzelfde adres als u woont dan dient de tuingenoot ook lid te worden van de vereniging en de contributie van €15 te betalen.
Graag op het aanvraagformulier de naam en adres van uw eventuele tuingenoot vermelden.

Ik wil graag een tuin huren……hoe gaat dat in zijn werk.

Kijk onder “vrije tuinen” op welk complex er tuinen vrij zijn.
Onze vereniging heeft namelijk 4 lokaties t.w. Herenweg (achter pannenkoekenhuis De Konijnenberg) , Leidsevaartweg, Dr.Schaepmanlaan en Manpadslaan.

Vul het aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Nieuwe huurders betalen eenmalig 5 euro administratiekosten.
Daarnaast moet je lid worden/blijven van de Vereniging, 15 euro per jaar ongeacht welke maand je start met tuinieren.
De huurprijs per m2 tuin bedraagt € 0,55ct
Vast bedrag borg: € 75 (ongeacht het aantal m2)

Voorbeeld: u huurt een tuin van 85m2
Huurkosten per jaar bedragen dan: €46,75 plus contributie € 15, totaal € 61,75
De borg van €75 krijgt u terug nadat u de tuin voor 1 november hebt opgezegd en voor 31 december oplevert volgens het tuinreglement.
Lidmaatschap en tuinhuur worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.