Mestreglement

Mestreglement:

 1. De aanvoer van mest is beperkt tot de maanden november t/m maart.
 2. De mest mag alleen worden gestort op de door het bestuur aangewezen mestplaats (indien aanwezig).
 3. Er mag niet meer dan één lading mest tegelijk worden aangevoerd en opgeslagen.
 4. De maximale aanvoer bedraagt 5 m3.
 5. De mest mag maximaal 3 dagen blijven liggen.
 6. Boetes door de gemeente opgelegd voor teveel en/of te langdurige mestopslag dan wel storten buiten de aangewezen mestplaats zullen op de eigenaar c.q. de besteller van de mest worden verhaald.
 7. Er is een lijst in de schuur van de complexen Herenweg en Manpadslaan waarop dient te worden aangegeven:
  1. Reserveringsdatum mestbestelling met naam van besteller. (Overleg tussen de leden gewenst, ten einde dubbele aanvoer te voorkomen.)
  2. Bij aflevering van de mest dienen de datum en de naam van de besteller worden vermeld.
 8. Een dubbele bestelling kan niet worden afgeleverd en zal door de leverancier weer moeten worden meegenomen, totdat er een nieuwe gelegenheid is om mest af te leveren, dit is risico van leverancier en besteller.
 9. In zijn algemeenheid dient hygiënisch te worden gewerkt, zodat geen mestresten op het terrein en de paden achterblijven.
 10. Voorkomen dient te worden dat er mestvocht in de sloten komt.

Het bestuur.