Menu Sluiten

Mestreglement

Mestreglement

 • De aanvoer van mest is beperkt tot de maanden november t/m maart.
 • De mest mag alleen worden gestort op de door het bestuur aangewezen mestplaats (indien aanwezig).
 • Er mag niet meer dan één lading mest tegelijk worden aangevoerd en opgeslagen.
 • De maximale aanvoer bedraagt 5 m3.
 • De mest mag maximaal 3 dagen blijven liggen.
 • Boetes door de gemeente opgelegd voor teveel en/of te langdurige mestopslag dan wel storten buiten de aangewezen mestplaats zullen op de eigenaar c.q. de besteller van de mest worden verhaald.
 • Er is een lijst in de schuur van de complexen Herenweg en Manpadslaan waarop dient te worden aangegeven:
 • 1. Reserveringsdatum mestbestelling met naam van besteller. (Overleg tussen de leden gewenst, ten einde dubbele aanvoer te voorkomen.)
 • 2. Bij aflevering van de mest dienen de datum en de naam van de besteller worden vermeld.
 • 3. Een dubbele bestelling kan niet worden afgeleverd en zal door de leverancier weer moeten worden meegenomen, totdat er een nieuwe gelegenheid is om mest af te leveren; dit is risico van leverancier en besteller.
 • 4. In zijn algemeenheid dient hygiënisch te worden gewerkt, zodat geen mestresten op het terrein en de paden achterblijven.
 • 5. Voorkomen dient te worden dat er mestvocht in de sloten komt.

Het bestuur