Bestuur

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Ineke van Huissteden
Secretaris: Annemarie van Heerikhuizen
Penningmeester: Ruud v.d. Eijkhof

Complexvertegenwoordigers:
Herenweg: Gerard van Roode, Emmy de Groot, Ineke Schotman, Mike Ruitenburg en Marcel Timmer.
Leidsevaart: Marlies Johanns
Dr. Schaepmanlaan: Dhr. & Mevr. v.d. Mije

Commissies:
Kascommissie
Tuinkeuringscommissie
Redactie clubblad “de Groenendaler”

Webmaster: Mw. Elina Halonen (MP)

Lief en Leed: Marlies Mannaert (MP)