Bestuur

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Inge van der Feltz
Secretaris: Annemarie van Heerikhuizen
Penningmeester: Ruud v.d. Eijkhof

Complexvertegenwoordigers:
Herenweg: vacant
Leidsevaart: Marieke Verbraak
Manpadslaan: Pim van Oosterhout, Jan Rusman, Annelies Lanz en Teun Preijde.
Dr. Schaepmanlaan: Dhr. & Mevr. v.d. Mije

Commissies:
Kascommissie
Tuinkeuringscommissie
Redactie clubblad “de Groenendaler”
Bezorgers clubblad