Home

Welkom op de website van Volkstuinvereniging Groenendaal.
Onze vereniging is opgericht in 1958 en heeft op dit moment ongeveer 300 leden.
De vereniging heeft het beheer over vier volkstuincomplexen in de gemeente Heemstede.

Op deze website kunt u lezen wat u kunt doen als u een tuin wilt huren op één van onze complexen.

Verder kunt u hier de plattegronden van de complexen vinden, onze reglementen enz.

De nadruk bij onze complexen ligt op het tuinieren, dus niet op openluchtrecreatie.
Huisjes, radio’s e.d. zijn op onze complexen niet toegestaan.

Vier keer per jaar geven wij een verenigingsblad uit en in het voorjaar is de Algemene Ledenvergadering.

Het e-mailadres van de vereniging is: info@volkstuinvereniginggroenendaal.nl

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.